Calendarul competitiilor sportive, an scolar 2015-2016

CALENDARUL SPORTIV 2015-2016 

”OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR” 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR – Mediul urban + rural

Nr. crt.

denumirea competiŢiei

etAPA pe ŞcoalĂ

etAPA  MunicipALĂ

etAPA judeŢeanĂ

etAPA zonaLĂ

ETAPA FINALĂ

FEMININ

MASCULIN

1.

Fotbal pe teren redus (F)

Tot anul şcolar

Februarie 2016

Martie 2016

 

 

XXX

Fotbal pe teren redus (B

Tot anul şcolar

Februarie 2016

Martie 2016

 

XXX

 

2.

SRugby MIXT (B+F)

Tot anul şcolar

Martie 2016

Martie 2016

 

 

”OLIMPIADA GIMNAZIILOR” 

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL – Mediul urban + rural

Nr. crt.

denumirea competiŢiei

etAPA pe ŞcoalĂ

etAPA  MunicipALĂ

etAPA judeŢeanĂ

etAPA zonaLĂ

ETAPA FINALĂ

FEMININ

MASCULIN

1.

Badminton – echipe (F+B)

Tot anul şcolar

Ianuarie 2016

Ianuarie 2016

 

 

2.

Baschet (F)

Tot anul şcolar

Noiembrie 2015

Decembrie 2015

 

 

XXX

Baschet (B)

Tot anul şcolar

Noiembrie 2015

Decembrie 2015

 

XXX

 

3.

Cros (F și B)

Tot anul şcolar

Martie 2016

Martie 2016

 

 

4.

Fotbal pe teren redus (F)

Tot anul şcolar

Martie 2016

Martie 2016

 

 

XXX

Fotbal pe teren redus (B)

Tot anul şcolar

Noiembrie –Decembrie 2015

Ianuarie 2016

 

XXX

 

5.

Handbal (F)

Tot anul şcolar

Ianuarie 2016

Februarie 2016

 

 

XXX

Handbal (B)

Tot anul şcolar

Ianuarie 2016

Februarie 2016

 

XXX

 

6.

Oină (B)

Tot anul şcolar

Februarie 2016

Martie 2016

 

XXX

 

7.

SRugby MIXT (B+F)

Tot anul şcolar

Martie 2016

Martie 2016

 

 

8.

Şah (F și B) – clasele P-VIII

Tot anul şcolar

Februarie 2016

Martie 2016

 

 

9.

Tenis de masă – echipe (F+B)

Tot anul şcolar

Ianuarie 2016

Ianuarie 2016

 

 

10.

Tetratlon (F și B)

Tot anul şcolar

Martie 2016

Martie 2016

 

 

11.

Volei (F)

Tot anul şcolar

Noiembrie –Decembrie 2015

Ianuarie 2016

 

 

XXX

Volei (B)

Tot anul şcolar

Noiembrie –Decembrie 2015

Ianuarie 2016

 

XXX

 

 

”OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR”

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ŞI PROFESIONAL – Mediul urban + rural

Nr. crt.

denumirea competiŢiei

etAPA pe ŞcoalĂ

etAPA  MunicipALĂ

etAPA judeŢeanĂ

etAPA zonaLĂ

ETAPA FINALĂ

FEMININ

MASCULIN

1.

Baschet (F)

Tot anul şcolar

Ianuarie 2016

Februarie 2016

 

 

XXX

Baschet (B)

Tot anul şcolar

Ianuarie 2016

Februarie 2016

 

XXX

 

2.

Cros (F și B)

Tot anul şcolar

Martie 2016

Martie 2016

 

 

3.

Fotbal pe teren redus (F)

Tot anul şcolar

Martie 2016

Martie 2016

 

 

XXX

Fotbal pe teren redus (B)

Tot anul şcolar

Octombrie – Noiembrie 2015

Decembrie 2015 – Ianuarie 2016

 

XXX

 

4.

Handbal (F)

Tot anul şcolar

Ianuarie 2016

Februarie 2016

 

 

XXX

Handbal (B)

Tot anul şcolar

Ianuarie 2016

Februarie 2016

 

XXX

 

5.

Oină (B)

Tot anul şcolar

Martie 2016

Martie 2016

 

XXX

 

6.

Pentatlon (F și B)

Tot anul şcolar

Martie 2016

Martie 2016

 

 

7.

SRugby MIXT (B+F)

Tot anul şcolar

Martie 2016

Martie 2016

 

 

8.

Şah (F și B)

Tot anul şcolar

Februarie 2016

Martie 2016

 

 

9.

Tenis de masă (F și B)

Tot anul şcolar

Ianuarie 2016

Ianuarie 2016

 

 

10.

Volei (F)

Tot anul şcolar

Ianuarie 2016

Februarie 2016

 

 

XXX

Volei (B)

Tot anul şcolar

Ianuarie 2016

Februarie 2016

 

XXX

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI CALIFICARE 

La competițiile sportive ”Olimpiada Gimnaziilor” și ”Olimpiada Națională a Sportului Școlar” au drept de participare toţi copiii şi elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar, forma de zi, înscrişi în registrul matricol al unităţii şcolare pe care o reprezintă, la data de 15 octombrie a anului şcolar respectiv. Elevii din centrele de excelenţă şi centrele olimpice, şcolarizaţi temporar în unităţi de învăţământ din localităţile în care funcţionează acestea, au drept de participare numai pentru unităţile de învăţământ de unde provin şi sunt înmatriculaţi.

În vederea organizării şi desfăşurării competițiilor sportive, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar, se constituie Comisia Judeţeană a Sportului Şcolar şi Comisiile pe discipline sportive. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se constituie Comisia Sportului Şcolar.

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se organizează şi se desfăşoară, în fiecare an şcolar, CAMPIONATUL SPORTIV AL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT. Faza pe unitatea de învăţământ reprezintă Campionatul sportiv al şcolii şi facilitează constituirea formaţiilor sportive ce vor reprezenta unitatea de învăţământ la fazele superioare.

            Fiecare unitate de învăţământ are obligaţia să participe la cel puţin 3 (trei) discipline sportive dintre cele prevăzute în Calendarul competiţional naţional (din care cel puțin o participare la un joc sportiv). Profesorii de educaţie fizică şi sport care beneficiază de ore pentru pregătirea formaţiilor sportive reprezentative ale unităţilor de învăţământ sau opționale au obligaţia de a participa cu elevii/echipele pregătiţi/pregătite la faza județeană.

 

PARTICIPAREA COPIILOR ŞI ELEVILOR LA COMPETIȚIILE SPORTIVE,

superioare etapei pe unitatea de învăţământ, este condiţionată de:

 

a)      respectarea grupelor de vârstă, în conformitate cu prevederile Calendarului competiţional naţional;

b)     prezentarea CI sau, după caz, a certificatului de naştere în original;

c)      prezentarea adeverinţei de participare, eliberată de unitatea de învăţământ la care elevul este înscris în Registrul Matricol, conform Anexei 3 din prezentul Regulament (care conţine şi avizul medical favorabil) sau carnet de elev cu poză și vizat (până la etapa județeană) plus adeverință medicală;

d)     prezentarea formularului de înscriere, eliberat de unitatea de învăţământ, conform Anexei 1 din prezentul Regulament;

e)      prezentarea copiei Certificatului de identitate sportivă al asociației sportive școlare (pentru cei care nu îl au – ar fi bine să îl facă);

f)       echipele/elevii vor fi însoţite/însoţiţi în competiţii numai de către persoane angajate ale unităţii de învăţământ participante, desemnate în calitate de conducători oficiali în formularul de înscriere înaintat de unitatea de învăţământ;

g)     Pentru participare în competiţie, unităţile de învăţământ, prin conducătorii oficiali, sunt obligate să prezinte Comisiei organizatoare toate documentele precizate în prezentul Regulament;

h)     Grupele de vârstă se stabilesc de către Comisia de lucru stabilită prin Protocolul de colaborare. Componența delegațiilor sportive școlare, pe discipline (număr de elevi și număr de persoane oficiale), se stabilește de către Comisia de lucru și se stipulează în Calendarul competițional național;

i)       Începând cu faza pe zonă, fiecare conducător de delegaţie sportivă este obligat să prezinte Comisiei de organizare toate documentele de înscriere şi participare la competiţie prevăzute, într-un plic sigilat, cu ştampila inspectoratului şcolar şi semnătura inspectorului şcolar general, la expeditor.

În caz contrar, echipele/ elevii nu sunt primite/ primiţi în competiţie.

Participă la fazele superioare interjudeţene şi naţionale echipele/sportivii care au ocupat locului I la faza judeţeană.

 

REGLEMENTĂRI ADMINISTRATIV-FINANCIARE 

 1. Cheltuielile privind cazarea și masa participanților la O.G./O.N.S.Ş. sunt suportate din surse bugetare, extrabugetare, precum şi din alte  surse, după cum urmează:

a)        faza pe şcoală – de către unitatea de învăţământ sau Asociaţia Sportivă Şcolară;

b)        faza pe localitate – de către unităţile de învăţământ participante;

c)         faza pe centre de localităţi – de către unităţile de învăţământ participante;

d)       faza pe judeţ/sectoare – de către unităţile de învăţământ participante;

e)        faza pe zonă/regiune – de către unităţile de învăţământ participante;

f)          faza naţională – de către Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, prin inspectoratele şcolare organizatoare.

 

 1. Cheltuielile privind transportul participanţilor la O.N.S.Ş. sunt suportate din surse bugetare, extrabugetare, precum şi din alte

surse, după cum urmează:

a)    faza pe localitate – de către unităţile de învăţământ participante;

b)   faza pe centre de localităţi – de către unităţile de învăţământ participante;

c)    faza pe judeţ/sectoare – de către unităţile de învăţământ participante;

d)   faza pe zonă/a Mun. Bucureşti – de către unităţile de învăţământ participante;

e)    faza naţională – de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin inspectoratele şcolare.

 

La toate competiţiile organizate în anul şcolar 2015-2016, înscrierile se fac prin formularul anexat, până la data de 20.10.2015. Responsabilii comisiilor pe disciplină vor stabili data şi grupele de joc în urma contabilizării echipelor înscrise. Pentru toate etapele, echipele care nu vor fi prezente la şedinţa tehnică / nu se vor înscrie, nu vor fi primite ulterior în concurs.

 

GRUPELE DE VÂRSTĂ IMPUSE PENTRU PARTICIPAREA ELEVILOR LA COMPETIȚIILE SPORTIVE

ÎN ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016

 

 1. Pentru clasele I-IV, participă elevii născuţi în anul 2004 şi mai mici.
 2. Pentru clasele V-VIII, participă elevii născuţi în anul 2000 şi mai mici.
 3. Pentru clasele IX-XII, participă elevii născuţi în anul 1996 şi mai mici.
 4. La şah, pentru clasele CP-VIII, participă elevii născuţi în anul 2000 şi mai mici.

 

LA ORICE COMPETIŢIE ASISTENŢA MEDICALĂ ESTE OBLIGATORIE.

  

PRECIZĂRI

 

 • Anul competiţional sportiv şcolar începe cu „ZIUA SPORTULUI ȘCOLAR“ (1 OCTOMBRIE), zi în care fiecare elev va participa la activităţi motrice desfăşurate în şcoală;
 • Competițiile sportive școlare se organizează sub formă de campionate, cupe și concursuri;
 • Comisia sportului școlar din unitatea de învățământ se constituie la nivelul fiecărei unități de învățământ în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul de organizare și desfășurare a competițiilor sportive școlare.
 • La nivelul fiecărei unități de învățământ se organizează competiții sportive la minimum 3 sporturi individuale și la minimum 2 sporturi de echipă, în conformitate cu planificarea efectuată în unitatea de învățământ;
 • Pregătirea elevilor în vederea participării la competiţiile sportive se face sub îndrumarea cadrelor didactice - profesori de educaţie fizică şi sport, educatoare, învăţători, institutori.
 • Etapele pe localitate, centre de localități, județ, zone/regiuni și finale vor fi stabilite de către inspectoratele școlare, respectiv M.E.C.Ș.

    INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,                                                                                   INSPECTOR ŞCOLAR,

         Prof. Claudius MLADIN                                                                                           Prof. Paul BARTA