CONDIȚII DE PARTICIPARE LA HANDBAL - GIMNAZIU ȘI LICEU

CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI CALIFICARE

 

Participarea copiilor şi elevilor la fazele superioare etapei pe unitatea de învăţământ, este condiţionată de:

a)      respectarea grupelor de vârstă, în conformitate cu prevederile Calendarului competiţional naţional:

- pentru gimnaziu născuți 2000 și mai mici – care sunt elevi în clasele V-VIII;

- pentru liceu născuți 1996 şi mai mici – care sunt elevi în clasele IX-XII;

b)      prezentarea BI/CI sau, după caz, a certificatul de naştere în original;

c)      adeverinţa de participare, eliberată de unitatea de învăţământ la care copilul/ elevul este înscris în Registrul Matricol, conform Anexei 3 din prezentul Regulament (care conţine şi avizul medical favorabil, cu o valabilitate de 6 luni) sau carnet de elev cu poză și vizat;

d)     formularul de înscriere, eliberat de unitatea de învăţământ, conform Anexei 1;

e)      certificatul de identitate sportivă obţinut de la Direcţia Judeţeană de Sport (pentru cei care nu îl au – ar fi bine să îl facă);

f)       echipele/elevii vor fi însoţite/însoţiţi în competiţii numai de către persoane angajate ale unităţii de învăţământ participante, desemnate în calitate de conducători oficiali în formularul de înscriere înaintat de unitatea de învăţământ;

g)      Pentru participare în competiţie, unităţile de învăţământ, prin conducătorii oficiali, sunt obligate să prezinte Comisiei organizatoare toate documentele precizate în prezentul Regulament;

În caz contrar, echipele/ elevii nu sunt primite/ primiţi în competiţie.

 

Echipele câştigătoare ale etapei judeţene vor reprezenta județul Arad la etapa de zonă astfel:

  • liceu fete: 8-10 aprilie 2016, Mehedinți;
  • liceu băieți: 11-13 martie 2016, Alba;
  • pentru Olimpiada Gimnaziilor nu se știu deocamdată datele și locurile de desfășurare.

Comisia de organizare: Cismaș Dan – reprezentantul Federației Române de Handbal, Gudiu Geta, Inoan Adriana, Koroși Ramona și Moldovan Pompiliu.