OG tetratlon - gimnaziu - fete si baieti - mediul urban+rural - etapa judeteana 2015-2016

OLIMPIADA GIMNAZIILOR

TETRATLON – GIMNAZIU – FETE ȘI BĂIEȚI

MEDIUL URBAN + RURAL

ETAPA JUDEŢEANĂ 2015-2016

 

Joi, 24 martie 2016, pe Stadionul ”Gloria” din Arad, cu începere de la ora 1200, va avea loc etapa judeţeană a tetratlonului atletic şcolar la nivel gimnazial.

Alte informații se pot afla de la colega noastră, prof. Socaci Mihaela – tel. 0761-333080.

Faza de zonă atât la gimnaziu cât și liceu va avea loc în perioada 13-15.04.2015, în județul Arad.

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI CALIFICARE

 

PARTICIPAREA COPIILOR ŞI ELEVILOR LA COMPETIȚIILE SPORTIVE, superioare etapei pe unitatea de învăţământ, este condiţionată de:

a)respectarea grupelor de vârstă, în conformitate cu prevederile Calendarului competiţional naţional:

 • pentru clasele V-VIII, participă elevi născuți în anul 2000 și mai mici;
 • participă elevi legitimați și nelegitimați.

b)prezentarea CI sau, după caz, a certificatului de naştere în original;

c)prezentarea adeverinţei de participare, eliberată de unitatea de învăţământ la care elevul este înscris în Registrul Matricol, conform Anexei 3 din prezentul Regulament (care conţine şi avizul medical favorabil) sau carnet de elev cu poză și vizat (până inclusiv la etapa județeană) plus adeverință medicală;

d)prezentarea formularului de înscriere, eliberat de unitatea de învăţământ, conform Anexei 1 din prezentul Regulament;

e)prezentarea copiei Certificatului de identitate sportivă al asociației sportive școlare (pentru cei care nu îl au – ar fi bine să îl facă);

f)echipele/elevii vor fi însoţite/însoţiţi în competiţii numai de către persoane angajate ale unităţii de învăţământ participante, desemnate în calitate de conducători oficiali în formularul de înscriere înaintat de unitatea de învăţământ;

g)pentru participare în competiţie, unităţile de învăţământ, prin conducătorii oficiali, sunt obligate să prezinte Comisiei organizatoare toate documentele precizate în prezentul Regulament (La ședința tehnică ce are loc cu 10 minute înaintea începerii fiecărei grupe).

În caz contrar, echipele/ elevii nu sunt primite/ primiţi în competiţie.

 

 

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ”TETRATLONULUI ȘCOLAR PE ECHIPE”

DIN CADRUL ”OLIMPIADEI GIMNAZIILOR”

 

1. Denumirea competiției

- Tetratlonul Școlar pe Echipe

2. Participanți

- Competiția este destinată echipelor mixte ale școlilor gimnaziale (clasele V-VIII), denumite în continuare ”echipe școlare”.

- O echipă școlară este formată din 4 băieți și 4 fete (total 8 elevi/eleve), legitimați și/sau nelegitimați și un profesor (total componenți echipă școlară mixtă = 9 pers).

3. Categorii de vârstă

- Competiția se organizează, în format mixt, pe o singură categorie de vârstă, respectiv elevi și eleve din clasele V-VIII.

4. Probe de concurs, condiții de organizare și desfășurare

- Alergare de viteză: 60 metri plat

 • se pleacă cu start de jos, la comandă
 • se organizează serii pentru băieți și serii pentru fete
 • se aleargă pe serii formate din 4-8 elevi/eleve
 • se aleargă numai pe suprafețe netede, nealunecoase, culoare marcate, de preferință pistă de atletism
 • se folosesc minimum 2 cronometre pentru fiecare concurent/concurentă
 • pentru fiecare concurent/concurentă, timpul obținut se transformă în puncte

- Săritura în lungime cu elan

 • bătaia se face într-un spațiu de 1/1, delimitat
 • măsurarea se face de la locul desprinderii
 • se formează grupe de 10 elevi/eleve programate pe ore
 • se acordă 3 sărituri pentru fiecare concurent/concurentă, executate prin alternanță
 • pentru fiecare concurent/concurentă, cel mai bun rezultat se transformă în puncte

- Aruncarea mingii de oină

 • se poate arunca de pe loc sau cu elan
 • se constituie grupe formate din maximum 10 elevi/eleve, programați pe ore
 • se acordă 3 aruncări pentru fiecare concurent/concurentă, executate prin alternanță
 • pentru fiecare concurent/concurentă, cel mai bun rezultat se transformă în puncte

- Alergare de rezistență: 800 metri plat

 • se pleacă cu start din picioare, la comandă
 • se organizează serii pentru băieți și serii pentru fete
 • se aleargă numai pe suprafețe netede, nealunecoase, culoare marcate, de preferință pistă de atletism
 • se aleargă în serii de maximum 10 elevi/eleve
 • se folosesc, de preferință, cronometre care înregistrează mai mulți timpi
 • pentru fiecare concurent/concurentă, timpul obținut se transformă în puncte

5. Punctaj, clasamente

 • la fiecare probă, echipa primește puncte pentru cele 8 performanțe obținute de către cei 4 elevi (băieți) și cele 4 eleve (fete)
 • punctajul obținut de fiecare echipă se calculează prin însumarea totalului punctelor obținute la cele patru probe
 • transformarea performanțelor în puncte se face conform tabelelor de punctaj, pentru fiecare probă.

6. Sistem de de calificare

- la faza pe județ se califică echipele ocupante a primelor trei locuri la faza pe localitate

- la faza pe regiune se califică echipa ocupantă a primului loc la faza pe județ

- la faza națională se califică echipa ocupantă a primului loc la faza pe regiune.

Succes tuturor participanţilor !!!

 

Comisia de organizare: prof. Bîgu Diana, prof. Broșovzki Olivia, prof. Dincea Manuela, prof. Donțu Lucian, prof. Erdei Emeșe, prof. Lucian Rodica, prof. Prodan Ionela, prof. Socaci Mihaela, prof. Trifon Monica, prof. Tulescu Marika