ONSS pentatlon - liceu - fete si baieti - mediul urban+rural - etapa judeteana 2015-2016

OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR

PENTATLON – LICEU – FETE ȘI BĂIEȚI

MEDIUL URBAN + RURAL

ETAPA JUDEŢEANĂ 2015-2016

 

Vineri, 25 martie 2016, pe Stadionul ”Gloria” din Arad, cu începere de la ora 1200, va avea loc pentatlonul atletic, întrecere destinată elevilor de liceu.

Alte informații se pot afla de la colega noastră, prof. Socaci Mihaela – tel. 0761-333080.

 

Faza de zonă atât la gimnaziu cât și liceu va avea loc în perioada 13-15.04.2016, în județul Arad.

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI CALIFICARE

 

PARTICIPAREA COPIILOR ŞI ELEVILOR LA COMPETIȚIILE SPORTIVE, superioare etapei pe unitatea de învăţământ, este condiţionată de:

a)respectarea grupelor de vârstă, în conformitate cu prevederile Calendarului competiţional naţional:

  • clasele IX-XII, participă elevi născuți în anul 1996 și mai mici;
  • participă elevi legitimați și nelegitimați.

b)prezentarea CI sau, după caz, a certificatului de naştere în original;

c)prezentarea adeverinţei de participare, eliberată de unitatea de învăţământ la care elevul este înscris în Registrul Matricol, conform Anexei 3 din prezentul Regulament (care conţine şi avizul medical favorabil) sau carnet de elev cu poză și vizat (până inclusiv la etapa județeană) plus adeverință medicală;

d)prezentarea formularului de înscriere, eliberat de unitatea de învăţământ, conform Anexei 1 din prezentul Regulament;

e)prezentarea copiei Certificatului de identitate sportivă al asociației sportive școlare (pentru cei care nu îl au – ar fi bine să îl facă);

f)echipele/elevii vor fi însoţite/însoţiţi în competiţii numai de către persoane angajate ale unităţii de învăţământ participante, desemnate în calitate de conducători oficiali în formularul de înscriere înaintat de unitatea de învăţământ;

g)pentru participare în competiţie, unităţile de învăţământ, prin conducătorii oficiali, sunt obligate să prezinte Comisiei organizatoare toate documentele precizate în prezentul Regulament (La ședința tehnică ce are loc cu 10 minute înaintea începerii fiecărei grupe).

În caz contrar, echipele/ elevii nu sunt primite/ primiţi în competiţie. 


ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ŞI PROFESIONAL – FETE ŞI BĂIEŢI

PENTATLON ŞCOLAR PE ECHIPE (competiţie cu finalitate naţională)

Nr. crt.

PROBA

PREVEDERI METODOLOGICE

01.

Alergare de viteză

60 metri plat – fete

60 metri plat – băieți

 

- se pleacă cu start de jos; - se aleargă pe serii formate din 4-8 elevi; - se aleargă numai pe suprafeţe netede, nealunecoase, culoare marcate – pistă de atletism; - se folosesc minimum 2 cronometre la fiecare concurent.

02.

Săritura în lungime cu elan

- bătaia se face într-un spaţiu de 1/1m, delimitat;

- măsurarea se face de la locul desprinderii; - se formează grupe de 10 elevi, programaţi pe ore;

- se acordă 3 sărituri pentru fiecare elev, executate prin alternanţă; - la fiecare elev se transformă în puncte cel mai bun rezultat.

03.

Aruncarea mingii de oină

- se poate arunca de pe loc sau cu elan; - se constituie grupe formate din maximum 10 elevi;

- se efectuează câte trei aruncări, prin alternanţă;

- la fiecare elev se transformă în puncte cel mai bun rezultat.

04.

Aruncarea greutății

- se poate arunca de pe loc sau cu elan; - se constituie grupe formate din maximum 10 elevi;

- se efectuează câte trei aruncări, prin alternanţă; - la fiecare elev se transformă în puncte cel mai bun rezultat.

05.

Alergare de rezistenţă

 800m – fete

 800m – băieţi

 

- se pleacă cu start din picioare; - se aleargă numai pe suprafeţe netede, nealunecoase, culoare marcate – pistă de atletism; - se aleargă în serii de maximum 10 elevi; - se folosesc, de preferinţă, cronometre care înregistrează mai mulţi timpi.

ALTE PREVEDERI METODOLOGICE

 

- o echipă este formată din 5 elevi/eleve; - la fiecare probă, echipa primește puncte la cele mai bune 4 performanțe obținute de către cei/cele cinci elevi/eleve; - punctajul obţinut de fiecare echipă se calculează prin însumarea totalului punctelor obţinute la cele cinci probe; - transformarea performanţelor în puncte se face conform anexei; - la faza pe zonă se califică echipa ocupantă a primului loc la faza pe judeţ; - la faza naţională se califică echipa ocupantă a primului loc la faza pe zonă.

 

 

Succes tuturor participanţilor !!!

 

Comisia de organizare: prof. Bîgu Diana, prof. Broșovzki Olivia, prof. Dincea Manuela, prof. Donțu Lucian, prof. Erdei Emeșe, prof. Lucian Rodica, prof. Prodan Ionela, prof. Socaci Mihaela, prof. Trifon Monica, prof. Tulescu Marika

Articole

Nu exista articole